Obsah stránky

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna MŠ Miskovice zajišťuje stravování pro žáky MŠ a její zaměstnance. Nemá však povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování.

Jídelní lístek je vystaven po dobu 1 týdne v šatně každé třídy a na internetových stránkách MŠ.

Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování, která slouží jako matrika a uvede své číslo účtu pro případné vrácení přeplatků za stravné. Tím, že zákonní zástupci vyplní a odešlou elektronickou přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška platí po dobu docházky dítěte do MŠ. Stravování se řídí vyhláškou 272/2021 Sb., o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním stravování, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

Stravné se hradí vždy do 20 tého dne předešlého měsíce bankovním převodem na účet MŠ. Číslo účtu je 182126156/0300. Variabilní symbol je přidělen každému dítěti a platí jak pro platbu stravného, tak i školného. Vyúčtování se provádí 1x ročně v červenci.

Odhlašování obědů den předem do 11:30 na tel. čísle 724 173 997 nebo emailem jidelna@skolka-miskovice.cz. Podle vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb. se první den nepřítomnosti počítá jako pobyt v MŠ. Oběd si můžete vyzvednout do vlastních jídlonosičů u výdejního okénka (naproti vstupu do třídy Včeliček) od 10:50 do 11:10 hod. Neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. Je rozdělený mezi ostatní děti. Na další dny je nutno dítě omluvit.

 

Ceník stravného:

strávníci do 6 let                                         strávníci  do 7 let

přesnídávka              8,- Kč                         přesnídávka                9,-Kč

oběd                           21, Kč                          oběd                            22,-Kč

svačina                      8 ,-Kč                          svačina                        9,-Kč

nápoj                          4,- Kč                          nápoj                           4,-Kč

----------------------------                     -----------------------------

celkem                      41,- Kč                         celkem                       44,- Kč

==========================                     ===========================

 

Děti, které v daném školním roce (1.9. – 31.8.) dovrší 7 let, platí vyšší sazbu a mají nárok

na odebrání větší porce. 

Výše školného je 450,-Kč/měsíc. Školné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. 

Čistotu stolů, podlahy jídelny a úklid jídelny během stravování zajišťují pracovnice tímto pověřené. 

Připomínky, stížnosti a dotazy na stravování mohou zákonní zástupci dětí projednat s vedoucí školní jídelny

Blankou Třískovou.

 

Blanka Třísková - vedoucí školní jídelny

Dana Lancová- ředitelka mateřské školy

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.