Obsah stránky

O nás

 

Mateřskou školu najdou rodiče v Miskovicích poblíž hlavní silnice na Prahu. V MŠ jsou pro děti připraveny dvě třídy (Včeličky a Berušky) pro max. 25 dětí a od školního roku 2019/ 2020 jedna menší třída (Motýlci) pro max. 10 dětí. Kapacita mateřské školy je 60 dětí a věkové složení od 3 do 6 let (třídy jsou věkově smíšené pouze třída pro deset dětí je pro děti ve věku tří let). O děti se starají paní učitelky Mgr. Kristýna Dušková, Lenka Jelínková, Bc. Aneta Melvaldová, Martina Míšková a Veronika Jelínková. Dále vedoucí školní jídelny Blanka Třísková a paní kuchařka Eva Císařová. O úklid v mat. škole se stará paní Jana Šimoníčková. Celý kolektiv pracuje pod vedením paní ředitelky Dany Lancové


Budova školky se skládá ze dvou pavilonů a provozní části. Celá mateřská škola byla v roce 2018 rekonstruována. Získala novou fasádu, celkové zateplení, nové vytápění a tzv, rekuperaci ve třídách, v šatnách a umývárnách dětí. Díky tomuto  se velmi zlepšilo prostředí mat. školy, dětí jsou méně nemocné, protože prostředí v MŠ je čistší, pro děti přijatelné a komfortní. Poloha školky  je téměř ideální, budova je mimo hlavní silnici, je obklopená velkou zahradou, která je plně oplocená s členitým terénem, osázená jehličnatými a listnatými stromy. Plocha zahrady je téměř celá zatravněná. Na zahradě mají děti k dispozici dřevěný zahradní domeček, skluzavku, průlezky, pískoviště a uměle vybudovaný svah. V blízkosti MŠ je les a hřiště. Školní zahrada je využívána po celý rok. Děti pobývají venku na zahradě nebo v jejím okolí za každého počasí. Činnosti, které jsou možné vykonávat venku, přesouváme mimo budovu mateřské školy. V blízké budoucnosti počítáme s celkovou úpravou školní zahrady.

 

Provoz mat. školy je od 6,30 – do 16,30 hod. Děti mohou docházet do MŠ od 6,30 – do 8,30. Po dohodě s učitelkami mohou děti odcházet z MŠ po obědě, dále pak po odpočinku dětí. Z bezpečnostních důvodů je MŠ uzamčena.

 

V MŠ mají děti celodenní program, který se skládá z každodenních volných a řízených činností. Dále pak z mimořádných aktivit, jako jsou různá divadelní představení, koncerty, školní akce pro rodiče a děti ( spolupráce s myslivci, hasiči, canisterapie, odpoledne s keramikou, atd.) . Dále děti s učitelkami navštěvují několikrát do roka nadaci Dítě a kůň; knihovnu, atd. Účastníme se předplaveckého výcviku. Několikrát za rok navštěvujeme různé akce v Kutné Hoře (např. ve Spolkovém domě nebo v GASKu ). O všem jsou rodiče i veřejnost informována na webových stránkách mateřské školy.

 


Během školního roku také pořádáme různé besídky pro rodiče, oslavu Dne dětí, loučení se školáky, výlety, spolupracujeme také s Obecním úřadem (různé kulturní a společenské akce) atd.

 

                          

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.