Obsah stránky

O nás

 

Mateřská škola Miskovice se nachází na kraji malé obce, kterou obklopují pole a lesy. V mateřské škole jsou děti rozděleny do dvou velkých tříd - Včeličky a Berušky (kapacita třídy 24 dětí) a jedné malé třídy Motýlci (kapacita třídy10 dětí). Celková kapacita mateřské školy je 58 dětí a věkové složení je od 3 do 6 let (třídy jsou věkově smíšené, pouze třída Motýlků je určena pro nejmenší děti ve věku 3 let). 


Budova školky se skládá ze dvou pavilonů a provozní části. Celá mateřská škola byla v roce 2018 rekonstruována. Získala novou fasádu, celkové zateplení, nové vytápění a rekuperaci ve třídách, v šatnách a umývárnách dětí. Díky tomuto se velmi zlepšilo prostředí mateřské školy.Zahrada mateřské školy stále prochází dovybavováním a celkovým zlepšováním podmínek pro činnosti na čerstvém vzduchu.

Poloha mateřské školy má velký potenciál vzhledem k všestrannému rozvoji dětí. Budova byla vystavěna mimo hlavní silnici a je obklopená velkou zahradou, která je plně oplocená. Plocha je téměř celá zatravněná a osázená jehličnatými a listnatými stromy. Prostory školní zahrady jsou vybaveny vhodnými hracími prvky (dřevěný zahradní domeček se skluzavkou,  šestihranná průlezka, pískoviště, dřevěná mašinka a uměle vybudovaný svah). Školní zahrada je využívána po celý rok. Děti pobývají venku na zahradě nebo v jejím okolí za každého počasí. Mají možnost využívat všechny její části (roští, plochu s kracími prvky, prostorový kalendář, proutěné domečky, prostor u ohniště). Děti mají možnost pečovat o záhonky se zeleninou a květinami. Všechny činnosti, které je možné vykonávat venku, přesouváme na zahradu mateřské školy. V blízkosti mateřské školy je les a hřiště. Pravidelně zařazujeme turistické výšlapy dětí do okolí MŠ.Děti zde mají možnost prožitkového učení, které je pro jejich život zcela zásadní.Jsme školkou v přírodě.

 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hod. Děti mohou docházet do MŠ od 6:30 do 8:00 hod.. Po dohodě mohou děti odcházet z MŠ po obědě, dále pak po odpočinku dětí. Z bezpečnostních důvodů je MŠ uzamčena.

Vizí MŠ je život spojený s přírodou a život v ní samotné. Prostředí školky je pro takový záměr přímo stvořené. Zahrada školy je jejím velkým potenciálem. Velice úzce se zaměřujeme na enviromentální výchovu. Aktivity školky jsou promyšleny tak, aby podporovaly fyzickou a psychickou odolnost dětí. Pokud budou děti vedené k samostatnosti a sounáležitosti se vším přirozeným co k životu patří budou si moci plnit své sny a rozvíjet své talenty.

Pravidelnými aktivitami jsou již tradičně: lopedická péče, canisterapie, hipoterapie, tvoření z keramické hlíny, rozvoj hudebnosti a ostatní činnosti, které rozvíjí celkovou osobnost dětí. Pravidelně zařazujeme turistické výšlapy do okolí, kde je pro děti  bezpečno z důvodu pohybu mimo komunikace a provozu dopravních prostředků.

Pedagogický kolektiv je velmi kompaktibilní. Založený na vzájemné spolupráci, nadšení a vizi obohacovat přirozenou, nenásilnou formou všeobecný rozvoj dětí s respektem k osobnosti dítěte.

 

 

V mateřské škole je pro děti připraven celodenní program, který se skládá z každodenních volných a řízených činností. Dále pak z mimořádných aktivit jako jsou různá divadelní představení, koncerty, školní akce pro rodiče a děti. Účastníme se předplaveckého výcviku a také navštěvujeme různé akce v Kutné Hoře (edukační programy ve Spolkovém domě, GASKu, Dominiku, Dačického domě, Knihovně ap. ). O všem jsou rodiče i veřejnost informováni na webových stránkách mateřské školy.

 


Během školního roku také pořádáme různé besídky pro rodiče, oslavu Dne dětí, loučení se školáky, výlety a další. Dále také spolupracujeme s Obecním úřadem (různé kulturní a společenské akce) a dalšími subjekty.

 

                          

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.