Obsah stránky

O nás

 

Mateřská škola Miskovice se nachází na kraji malé obce, kterou obklopují pole a lesy. V mateřské škole jsou děti rozděleny do dvou velkých tříd - Včeličky a Berušky (kapacita třídy 24 dětí) a jedné malé třídy Motýlci (kapacita třídy10 dětí). Celková kapacita mateřské školy je 58 dětí a věkové složení je od 3 do 6 let (třídy jsou věkově smíšené, pouze třída Motýlků je určena pro nejmenší děti ve věku 3 let). 


Budova školky se skládá ze dvou pavilonů a provozní části. Celá mateřská škola byla v roce 2018 rekonstruována. Získala novou fasádu, celkové zateplení, nové vytápění a rekuperaci ve třídách, v šatnách a umývárnách dětí. Díky tomuto se velmi zlepšilo prostředí mateřské školy.

Poloha mateřské školy je ideální. Budova byla vystavěna mimo hlavní silnici a je obklopená velkou zahradou, která je plně oplocená. Plocha je téměř celá zatravněná a osázená jehličnatými a listnatými stromy. Prostory školní zahrady jsou vybaveny vhodnými hracími prvky (dřevěný zahradní domeček se skluzavkou,  šestihranná průlezka, pískoviště, dřevěná mašinka a uměle vybudovaný svah). Školní zahrada je využívána po celý rok. Děti pobývají venku na zahradě nebo v jejím okolí za každého počasí. Činnosti, které jsou možné vykonávat venku, přesouváme mimo budovu mateřské školy. V blízkosti mateřské školy je les a hřiště.

 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hod. Děti mohou docházet do MŠ od 6:30 do 8:30. Po dohodě s učitelkami mohou děti odcházet z MŠ po obědě, dále pak po odpočinku dětí. Z bezpečnostních důvodů je MŠ uzamčena.

 

V mateřské škole je pro děti připraven celodenní program, který se skládá z každodenních volných a řízených činností. Dále pak z mimořádných aktivit jako jsou různá divadelní představení, koncerty, školní akce pro rodiče a děti (spolupráce s myslivci, hasiči, canisterapie, odpoledne s keramikou a další zajímavé akce). Účastníme se předplaveckého výcviku a také navštěvujeme různé akce v Kutné Hoře (např. ve Spolkovém domě nebo v GASKu ). O všem jsou rodiče i veřejnost informováni na webových stránkách mateřské školy.

 


Během školního roku také pořádáme různé besídky pro rodiče, oslavu Dne dětí, loučení se školáky, výlety a další. Dále také spolupracujeme s Obecním úřadem (různé kulturní a společenské akce) a dalšími subjekty.

 

                          

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.