Obsah stránky

Ochrana osobních údajů

Pověřenec (data protection officer - DPO):

Mikroregion Čáslavsko - Marie Francová

mobil: 724 188 659 

e-mail: mikroregioncaslavsko@gmail.com

 

Jak uplatnit práva vyplývající ze zpracování osobních údajů MŠ Miskovice?

MŠ Miskovice, Miskovice 26, 285 01 Miskovice,  jako správce osobních údajů zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti.

Každá fyzická osoba se může na MŠ Miskovice obrátit s žádosti o sdělení, zda MŠ Miskovice o ní zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být MŠ Miskovice zpoplatněny. 

Občan (fyzická osoba), o němž MŠ Miskovice zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. MŠ Miskovice každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.    

Na MŠ Miskovice je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti doručené do datové schránky, e-podatelny podatelna@miskovice-kh.cz,do kanceláře ředitelky školky nebo poštou na adresu MŠ Miskovice nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden na webových stránkách MŠ Miskovice.

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby  na MŠ Miskovice obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat. 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.