Obsah stránky

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV

Mateřská škola Miskovice

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatelem mateřské školy je obec Miskovice, IČ: 00236233, se sídlem Miskovice 26, 285 01 Miskovice.

Hlavním předmětem činnosti je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy. Dále pak také stravování.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelka: Dana Lancová

O celkovou pohodu a spokojenost dětí se stará kolektiv pedagogů a provozního personálu.

 • Třída MOTÝLKŮ

 Paní učitelka:  Dana Lancová (řed.školy)

 Paní učitelka:  Bc. Aneta Melvaldová

 • Třída BERUŠEK

Paní učitelka:  Kristýna Jelínková

Paní učitelka:  Mgr. Tereza Šrámková

 • Třída VČELIČEK

Paní učitelka: Lenka Jelínková 

Paní učitelka: Bc. Veronika Muchová

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí školní jídelny:  Denisa Šťastná

Kuchařka:  Ladislava Engelová

Pomocná kuchařka, uklízečka: Eva Císařová

Uklízečka: Jana Šimoníčková

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název: Mateřská škola Miskovice
Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.: Miskovice 133
Název obce: Miskovice
PSČ, adresní pošta: MŠ Miskovice, Miskovice 133, 285 01 Miskovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Přesný název: Mateřská škola Miskovice
Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.: Miskovice 133
Název obce: Miskovice
PSČ, adresní pošta: MŠ Miskovice, Miskovice 133, 285 01 Miskovice

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

602 415 598 (Kancelář MŠ)
724 173 997 (Jídelna)

4.5 Adresa internetové stránky

https://skolka-miskovice.cz/

4.6 Adresa podatelny

Viz bod 4.2

4.7 Elektronická adresa podatelny

vedeniskolky@skolka-miskovice.cz

4.8 Datová schránka

8tcmc2w

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

182126156/0300

6. IČ

71006567

7. DIČ

Mateřská škola není plátcem DPH.

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně)
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu vedeniskolky@skolka-miskovice.cz
 • Elektronické podání - prostřednictvím datové schránky ISDS 8tcmc2w
 • Písemné podání poštou
 • Telefonické podání

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela mateřská škola. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Výše úhrady za poskytování informací je upravena v Sazebníku úhrad. V opačném případě jsou informace poskytovány bezplatně.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně)
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu vedeniskolky@skolka-miskovice.cz
 • Elektronické podání - prostřednictvím datové schránky ISDS 8tcmc2w
 • Písemné podání poštou
 • Telefonické podání

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz

11.2 Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva je ke stažení ZDE

Formuláře

Formuláře ke stažení jsou k dispozici ZDE.

Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.