^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zápis dětí do Mateřské školy od 2.5. do 16.5.2021

 NÁŠ KOLEKTIV

 

Mateřská škola Miskovice je pod vedením paní ředitelky Jitky ŠTEFLOVÉ.

Paní ředitelka vystudovala gymnázium v Kutné Hoře a následně zahájila dvouleté nástavbové studium na Střední pedagogické škole v Čáslavi.

Paní ředitelka se společně s paní učitelkou Anetou MELVALDOVOU stará o třídu MOTÝLKŮ.

Paní učitelka vystudovala Střední pedagogickou školu v Čáslavi.

Obě tak splňují požadavky odborné kvalifikace a jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.

 

O třídu BERUŠEK se stará paní učitelka Mgr. Kristýna DUŠKOVÁ spolu s paní učitelkou Martinou MÍŠKOVOU.

Paní učitelka Dušková vystudovala Mezinárodní institut podnikatelství a práva, obor Právo a právní věda. Nyní se připravuje na studium bakalářského programu,  obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Paní učitelka Míšková vystudovala Vyšší odbornou školu v Litomyšli a splňuje požadavky odborné kvalifikace.

Obě jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.    

 

O třídu VČELIČEK se stará paní učitelka Lenka JELÍNKOVÁ spolu s paní učitelkou Danou LANCOVOU.

Obě paní učitelky vystudovaly Střední pedagogickou školu v Čáslavi, splňují požadavky odborné kvalifikace a jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.

  

Vedoucí školní jídelny Bc. Klára VELEBOVÁ. 

 

Paní kuchařka Blanka TŘÍSKOVÁ. 

   

Paní uklízečky Jana ŠIMONÍČKOVÁ a Adéla MYSLIVCOVÁ ZAHRADNÍKOVÁ.

 

   

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.