^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 NÁŠ KOLEKTIV

 

Mateřská škola Miskovice je pod vedením paní ředitelky Jitky ŠTEFLOVÉ.

Paní ředitelka vystudovala gymnázium v Kutné Hoře a následně zahájila dvouleté nástavbové studium na Střední pedagogické škole v Čáslavi.

Paní ředitelka se společně s paní učitelkou Anetou MELVALDOVOU stará o třídu MOTÝLKŮ.

Paní učitelka vystudovala Střední pedagogickou školu v Čáslavi.

Obě tak splňují požadavky odborné kvalifikace a jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.

 

O třídu BERUŠEK se stará paní učitelka Mgr. Kristýna DUŠKOVÁ spolu s paní učitelkou Martinou MÍŠKOVOU.

Paní učitelka Dušková vystudovala Mezinárodní institut podnikatelství a práva, obor Právo a právní věda. Nyní se připravuje na studium bakalářského programu,  obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Paní učitelka Míšková vystudovala Vyšší odbornou školu v Litomyšli a splňuje požadavky odborné kvalifikace.

Obě jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.    

 

O třídu VČELIČEK se stará paní učitelka Lenka JELÍNKOVÁ spolu s paní učitelkou Danou LANCOVOU.

Obě paní učitelky vystudovaly Střední pedagogickou školu v Čáslavi, splňují požadavky odborné kvalifikace a jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.

  

Vedoucí školní jídelny Bc. Klára VELEBOVÁ. 

 

Paní kuchařka Blanka TŘÍSKOVÁ. 

   

Paní uklízečky Jana ŠIMONÍČKOVÁ a Adéla MYSLIVCOVÁ ZAHRADNÍKOVÁ.

 

   

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.