^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zápis dětí do Mateřské školy od 2.5. do 16.5.2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MISKOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022.

 Konání zápisu : 2. 5. – 16. 5. 2021

Žádost mohou zákonní zástupci doručit těmito způsoby:

1. Osobně dne 13. 5. 2021 od 16,30 hod do 17,30 hod

2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. Pokud Žádost nebude obsahovat elektronický podpis, je nutné, aby Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrdil zákonný zástupce do 5 dnů, jinak se k žádosti nebude přihlížet (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

3. Poštou – rozhodující je datum podání na poštu. Doporučujeme poslat Žádost doporučeně.

 

Dokumenty, které zákonný zástupce předloží osobně nebo zašle:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ZDE

2. Doklad o řádném očkování dítěte – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického lékaře. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha. Formulář ke stažení ZDE

3. Rodný list dítěte ( při dálkovém zápisu – email, DT, pošta – zašlete kopii, která bude přiložena jako součást spisu dítěte)

4. Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

 

Kritéria pro přijetí ZDE

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání zvolit individuální vzdělávání podle § 34 Sb školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma nebo to může být i jiná osoba atd. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

 Opatření proti COVID – 19 : pokud se do MŠ v době zápisu dostavíte osobně použijte ochranný respirátor a dezinfekci u vchodu do mateřské školy. S aktuálními pokyny budete seznámeni před vstupem do MŠ.

Copyright © 2013. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.