^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Poděkování

Vážení rodiče,

sponzorské dary, které jste naší školce věnovaly zaručeně vašim dětem pomohou ke zpestření běžných školkových dnů. O tom jakým způsobem tyto prostředky využijeme vás budeme informovat.

Velké poděkování patří rodičům Toníka Pospíšila, Lindy Zacharové a Kryštofa a Justýny Stopkových ze třídy Včeliček.

Berušky děkují za finanční dar rodičům Olivera a Evelin Myslivcových.

Nemalým podílem naší školce také přispěli všichni rodiče, kteří zakoupili keramické výrobky dětí.

Vám všem mnohokrát děkujeme a velice si vaší vstřícnosti a ochoty vážíme.

 

 

 

Copyright © 2013. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.