^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

MŠ MISKOVICE

 

 

Školní jídelna MŠ Miskovice zajišťuje stravování pro žáky MŠ a její zaměstnance. Nemá však povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování.

 Jídelní lístek je vystaven po dobu 1 týdne v šatně každé třídy a na internetových stránkách MŠ.

 Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování, která slouží jako matrika a uvede své číslo účtu pro případné vrácení přeplatků za stravné. Tím, že zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška platí po dobu docházky dítěte do MŠ. Stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním stravování, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

 Stravné se hradí vždy do 25tého dne předešlého měsíce bankovním převodem na účet MŠ. Číslo účtu je 182126156/0300. Variabilní symbol je přidělen každému dítěti a platí jak pro platbu stravného, tak i školného. Vyúčtování se provádí 1x ročně v červenci.

 Odhlašování obědů den předem do 11:30 na tel. čísle 724 173 997 nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podle vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb. se první den neplánované nemoci počítá jako pobyt v MŠ. Oběd si můžete vyzvednout do vlastních jídlonosičů u výdejního okénka (naproti vstupu do třídy Včeliček) od 10:50 do 11:10 hod. Neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. Na další dny je nutno dítě omluvit.

 

Ceník stravného :

strávníci do 6 let                                                       strávníci  7 let

přesnídávka              8,- Kč                         přesnídávka                9,- Kč

oběd                         25,- Kč                         oběd                           26, -Kč

svačina                       8 ,- Kč                       svačina                         9,- Kč

-------------------------------------             ------------------------------------

celkem                       41,- Kč                         celkem                       44,- Kč

======================                     =====================

Děti, které v daném školním roce (1.9. – 31.8.) dovrší 7 let, platí vyšší sazbu a mají nárok

na odebrání větší porce. 

Výše školného je 450,-Kč/měsíc. Školné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. 

Čistotu stolů, podlahy jídelny a úklid jídelny během stravování zajišťují pracovnice tímto pověřené. 

Připomínky, stížnosti a dotazy na stravování mohou zákonní zástupci dětí projednat s vedoucí školní jídelny

Bc. Klárou Velebovou.

 

Bc. Klára Velebová

Jitka Šteflová

vedoucí jídelny

ředitelka MŠ

 

Copyright © 2013. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.