^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROVOZNÍ A STRAVOVACÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

MŠ MISKOVICE

 

1) Školní jídelna MŠ zajišťuje stravování pro žáky MŠ Miskovice a její zaměstnance. 

2) Školní jídelna MŠ nemá  povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. 

3) Jídelní lístek je vystaven na dobu 1 týdne na nástěnce v šatně dětí MŠ. 

4) Každý strávník (u dětí zákonný zástupce),vyplní přihlášku ke stravování.Tím,že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování souhlasí s podmínkami  provozního řádu školní jídelny. Přihláška platí po dobu docházky dítěte do MŠ. 

5) Obědy se hradí předem vždy do 25 dne v měsíci převodem na bankovní účet MŠ - č. účtu MŠ je: 182126156/0300. Variabilní symbol bude každému dítěti přidělen.

Vyúčtování se provádí 1 x ročně v měsíci červenci. 

6) Přihlašování a odhlašování obědů  vždy den předem do 11:30 hodin :                                                    

    a) na telefonním čísle 724 173 997

    b) na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                          

7) První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ se podle vyhlášky č. 107/2005Sb. považuje za pobyt v MŠ. Tento oběd si mohou rodiče vyzvednout do vlastních,čistých jídlonosičů od 10:50 hod. do 11:10 hod. u výdejního okénka kuchyně, nikoli ve třídě!! Neodebraný oběd je účtován, následující dny je nutné stravu odhlásit. 

8) Cena obědů v MŠ pro děti  3- 6 leté  je 41,-Kč, pro 7 leté 44,-Kč.

Pokud dítě dovrší do 31.8. 6 let věku spadá od září  do kategorie 7 letých. Dovrší -li 6 let věku po 31.8. patří nadále do věkové kategorie 6 letých. 

9) Čistotu stolů, podlahy jídelny a úklid jídelny během stravování zajišťují pracovnice tímto pověřené.  

10) Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005Sb.o školním stravování a zákonem č. 561/2004Sb.o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

11) Připomínky, stížnosti a dotazy na stravování mohou zákonní zástupci dětí projednat s vedoucí školní jídelny paní Bc. Klárou Velebovou.

  

V Miskovicích  9/2019                                      

Bc. Klára Velebová

 

 

 

 

Copyright © 2013. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.